Al-Fadl bin Shazan’s Historical Narrations in the Prophet’s biography, An analytical Study

Authors

  • Abbas Nsaif Jasim Al-Imam Al-Kadhum University College for Islamic Science

Keywords:

narrated, al-Fadl, Shazan, al-Hadi, criticism

Abstract

tanawalat fi hadha albahth sirat alfadl bin shadhaan al'azdi alnaysaburi aladhi wulid nahw (muntasaf alqarn althaani alhijri- munsif alqarn althaamin alhijrii) fi madinat nisabur hayth nasha biha eind walidih alkhalil almulaqab bishadhan aladhi akhadh eanh aleilm thuma airtahala meaan alaa hawadir aldawlat alearabiat alaslamiati, (baghdad, alkufat, wastu, nisabur) litalab aleilmi, adh tatalmadh ealaa yad 'ayimat ahl albiti(elayhim alsalam),eali bin musaa alrida, wamuhamad bin eali aljawadi, waeali bin muhamad alhadi, fadlan ean mashayikh akhar minhum :muhamad bin abi eumayr wasafwan bin yahyaa, wabaed an alm bialmaearif waleulum qasadah tulaab aleilm lil'iifadat minhu, fasamat manzilatah bayn eulama' alamat alearabiat alaslamiat fi eulumi: alquran alkarim, waltaarikhi, walrajal, walkalami, fawasafuh bijalalat alqadr waeazim alshaana, wakan min almuthuq bihim, faisbah min 'ayimat madrasat alnaqd alrijali, adh la yakad yakhlu kitab rijali min ray lah fi altawthiq aw altadeif fdlaan ean altaerif walwasf lihal alruwati, min hayth alshakl aw almihnat walsakan watarikh alwafaat wamawdie aldafna, waqad aistamara alfadl bieatayih aleilmii aladhi banaa lah majdan fi alhayaat aldunya waeazan liaikhratihi, lakina dhalik sabab lah zlmaan kabir min qibal alsultat alhakimat alati aietaqalath wawadaeath fi alsajna, wamin thama aitlaq surahuh watama nafyuh fasabib lah marad tuafaa ealaa 'atharih sanatan (260h/783m), faturham ealayh alamam alhasan bin eali alhadi(ealayhima alsalam)wqal bihaqih "aghabat ahl kharsan bimakan alfadl" walah marqad yazar fi nawahi madinat nisabur, waqad tarak athar eilmiatan hamat balagh eadaduha (miatan wathamanin kitabi), mutanawieatan adh ealajat jawanib mutaeadidatan min hayaat almuslimina, waqad wasalat katabah alaa eulama' easr alghibat alshaykh alklini walsaduq waltuwsi adha nuqila eanh fi kutubihim ,aman alkitaab alwahid aladhi wasal alyna min mualafatih hu kitab al'iidah aladhi daeia fih alaa altamasuk bialdiyn alaslamii wakhudhih min manbaeih alasil muhamad walah (slawat allah wasalamuh ealayhim), kama khalaf lana alfadl athar riwayiy ham adh balagh eadad marwiaatih (sabeumiayat wakhamsat wasabein mirwiatan) kan laha 'athar fi bayan alhaqayiq altaarikhiat lieusur zamaniat la siama easr alrisalat aladhi bahath mudatah min khilal marwiaat alfadl baed dirasatiha linufid minha fi alhayaat aleamat la siama aljanib aleilmi, kulu dhalik akhidh bi'aydina likitabat hadha albahth .

 

Published

2023-10-31